A Working Lab finns också i Flemingsberg vid Alfred Nobels Allé 10. Här har vi en 1 100 m2 stor nod för laboratoriemiljöer och coworking. Platsen fungerar som en förlängning av A Working Labs populära miljöer på Campus Solna och möjliggör för fler medlemmar att hyra både kontor och laboratorielokaler.  

I Flemingsberg finns kontor, loungemiljöer för arbete och laboratorier där studenter, forskare och näringsliv kan sammanstråla på campus.

Karolinska Institutet har idag verksamhet i både Solna och Flemingsberg, vilket ger fler nätverksmöjligheter och support. Lokalerna i Flemingsberg är ett viktigt tillskott för att skapa en bro mellan akademi och näringsliv där unika möjligheter för samarbeten, tillväxt och utveckling kan uppstå.  

Servicen är densamma som i Solna och möjligheter finns till fullt möblerade laboratorielokaler-  från det riktigt stora till det lite mindre labbet.