Våra medlemmar

Porträttbild av Elyptas VD Karl Bergman

Elypta

citat En stor fördel är att det finns kompetens så nära samt närheten till den kliniska verksamheten. Vi tycker det är en väldigt bra miljö, många bra bolag som är här! Det är bara att flytta hit!

Karl Bergman, vd Elypta

Portättbild av Miljöbrons VD Miriam Markus-Johansson

Miljöbron

citat Miljöbron flyttade in i AWL i december 2019 och vi älskar det! Att vara i ett kreativt utrymme med likasinnade ger rätt inställning och energi som teamet behöver för att kunna utföra vårt arbete!

Miriam Markus-Johansson, vd Miljöbron

Våra Medlemmar

Aplex bios logga, länk till Aplex Bios hemsida

Aplex Bio

APLEX Bio develops reagents that enable highly parallelized detection of biomarkers in a disruptively easy and cost-efficient way.

Aprea therapeutics logga, länk till Aprea therapeutics hemsida

Aprea Therapeutics

Aspiring to be the global leader in p53-targeted cancer therapies.

Calvias logga, länk till Calvias hemsida

Calvia

Stödjer företag i deras digitaliseringresa, genom att finna nyttan med att tillämpa AI och Machine Learning i eller med kundernas affärskritiska system.

Cartana

Revolutionerande teknik som identifierar var enskilda gener befinner sig i vävnad, och hur den kan kartlägga gener i celler. Tekniken möjliggör utveckling av nya mediciner.

Digital Diabetes Analytics

DD Analytics erbjuder en digital brygga mellan patienter och vårdgivare som möjliggör fjärrövervakning och besök med automatisk och fjärrövervakning av glukosdata som belyser allvarliga glukosförändringar och identifierar patienter som behöver akut hjälp.

Digital Twin Cities Centre

Digital Twin Cities Centre is a national competence centre hosted by Chalmers University of Technology and funded by VINNOVA. The centre’s vision is to establish the Digital Twin City concept as the foundation for digital planning, design, construction, and management of sustainable, intelligent, and liveable cities and regions throughout Sweden by 2030.

Dimension Stream Labs

Creates secure streaming 3D volumetric video.

Disruptive Pharma

We develop novel drug products by applying a unique drug delivery technology.

Elypta

Prevent cancer mortality through early detection by pioneering a metabolism-based liquid biopsy.

Empros Pharma

Empros Pharma develops pharmaceutical treatment against overweight and obesity.

Find Out Diagnostics

Tillgängliggör hälsodata på individens villkor, genom utveckling, tillverkning och distribution av diagnostiska självtester.

Greensway

Utvecklar naturvårdslösningar och tillhandahåller kvalificerad ekologisk planering vid naturresursexploatering.

Hadean Ventures

A life science fund manager that invests in life science companies across Europe with a particular focus on the Nordic region.

Healo

Changing Behaviours the High-tech, High-touch Way.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil

Høiberg

En patentbyrå som erbjuder heltäckande tjänster inom immaterialrätt (IPR), såsom patent, mönsterskydd, innovation management, tekniköverföring och affärsutveckling.

Innovationssluss Västerbotten

Innovationssluss Västerbotten hjälper både idébärare och företag som vill utveckla och testa en idé

Jenny Blad Fotograf

Fotograf i Göteborg inriktning porträtt, företag och bröllop.

Johanneberg Sciencepark

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad. Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö.

Kancera

Utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Kancera har två patentskyddade läkemedelskandidater under klinisk respektive preklinisk utveckling.

MediGelium

MediGelium AB tillhandahåller tjänster inom läkemedelsutveckling oh tillämpad yt- och kolloidkemi.

Miljöbron

Miljöbron är en hållbarhetsbyrå och medlemsorganisation som skapar engagemang, frigör resurser och driver innovation för framtidens företagande.

NL Miljö

Miljökonsult med inriktning miljöledning, dipl. fuktsakkunnig.

Nuiteq

Ett mjukvaruföretag som skapar lösningar som gör det lättare för grupper, skolor och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

Ostomy Cure

A company that has developed a revolutionary technology called Transcutaneous Implant Evacuation Solution, the TIES Solution

Sangair


Sangair has developed a groundbreaking system to treat Sepsis. The system allows for a mild treatment of the patient’s blood using active oxygen.

Selenozyme

The world’s first company specialized for production of recombinant selenoproteins

Shigeru GmbH

Aim to realize a society where worldwide people enjoy superior technology.

Sigholm

Sigholm erbjuder högkvalitativa tjänster inom projektledning inom anläggningsindustrin, verksamhetsutveckling, optimering av fjärrvärme, digitala lösningar, management, utveckling och visuell kommunikation.

Sirona

Skapar förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

SLU Holding

Hjälper forskning att nå marknaden och göra skillnad i samhället.

Stockeld Dreamery

Developes tastier and more nutritious alternatives to animal products.

Umeå Science Park

Umeå Science Park ägs av Umeå Kommun, Umeå Universitetet och Region Västerbotten med uppdraget att utveckla Umeås starkaste tillväxtområde – universitetet.

Umeå universitet holding

Umeå universitets holdingbolag som medverkar till kommersialisering och nyttiggörande av idéer genererade av forskare, studenter och anställda.

Umeå Universitet Innovationskontor

Till Innovationskontoret kan forskare, studenter och anställda komma för att metodiskt undersöka och utveckla såväl forskningsresultat som idéer i tidig utvecklingsfas till nya produkter, tjänster, metoder och processer.

Unicef

Kämpar i regerings­korridorer, slum­områden, flykting­läger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till.

Unify

Unify har som huvudsyfte att samla information om forskning och kemi på en öppen plattform.

VOC Diagnostics

Ett innovativt företag som jobbar med cancerdetektering av äggstockscancer.

Voltair

Utvecklar, producerar, marknadsför och säljer luftbehandlingsaggregat till den nordiska fastighetsmarknaden.

Volta Greentech

Greentech-företag som, med hjälp av alger, jobbar för att reducera metangaserna från kor.

Waste

Restaurangkoncept med tydlig hållbarhetsprofil för ett minskat matsvinn.

Willuhn Consulting

Consultants within pharmaceutical development strategy based on Quality by Design.

Yara

Yara har en global position som ledande leverantör av kvävebaserade mineralgödselmedel och industriprodukter. Företaget är världsledande inom ammoniak, nitrater och specialgödselmedel.

Zozium

Zozium är specialister på ledarskap och kvalitet – främst inom life science.

Umeå Congress logga

Umeå Congress

Umeå Congress erbjuder de senaste mobila lösningarna för ett modernt och miljövänligare möte. 

Sveriges elevkårers logga

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet.

Hemchecks logga

Hemcheck

Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Stratipath Medicals logga

Stratipath Medical

Stratipath jobbar för att radikalt förbättra kliniskt beslutsfattande och det terapeutiska utfallet för cancerpatienter med hjälp av ny och kostnadseffektiv AI-baserad diagnostik.

Thioredoxins logga

Thioredoxin Systems

Thioredoxin Systems erbjuder en mångsidig antibiotikabehandling som har en förmåga att döda flera olika sorters resistenta bakterier.