Våra medlemmar

Porträttbild av Elyptas VD Karl Bergman

Elypta

citat En stor fördel är att det finns kompetens så nära samt närheten till den kliniska verksamheten. Vi tycker det är en väldigt bra miljö, många bra bolag som är här! Det är bara att flytta hit!

Karl Bergman, vd Elypta

Portättbild av Miljöbrons VD Miriam Markus-Johansson

HoloHouse

citat HoloHouse flyttade in i AWL i december 2019 och vi älskar det! Att vara i ett kreativt utrymme med likasinnade ger rätt inställning och energi som teamet behöver för att kunna utföra vårt arbete!

Miriam Markus-Johansson, vd HoloHouse

Våra Medlemmar

Aplex bios logga, länk till Aplex Bios hemsida

Aplex Bio

APLEX Bio develops reagents that enable highly parallelized detection of biomarkers in a disruptively easy and cost-efficient way.

Aprea therapeutics logga, länk till Aprea therapeutics hemsida

Aprea Therapeutics

Aspiring to be the global leader in p53-targeted cancer therapies.

Omni Schibsted

Omni Schibsted

Omni har förändrat hur människor läser nyheter och hur journalister arbetar i en modern och digital era.

Aerit's logga

Aerit

Ett leveransföretag som levererar med drönare för hållbar logistik.

Digital Diabetes Analytics

DD Analytics erbjuder en digital brygga mellan patienter och vårdgivare som möjliggör fjärrövervakning och besök med automatisk och fjärrövervakning av glukosdata som belyser allvarliga glukosförändringar och identifierar patienter som behöver akut hjälp.

Digital Twin Cities Centre

Digital Twin Cities Centre is a national competence centre hosted by Chalmers University of Technology and funded by VINNOVA. The centre’s vision is to establish the Digital Twin City concept as the foundation for digital planning, design, construction, and management of sustainable, intelligent, and liveable cities and regions throughout Sweden by 2030.

Dimension Stream Labs

Creates secure streaming 3D volumetric video.

Disruptive Pharma

We develop novel drug products by applying a unique drug delivery technology.

Elypta

Prevent cancer mortality through early detection by pioneering a metabolism-based liquid biopsy.

Empros Pharma

Empros Pharma develops pharmaceutical treatment against overweight and obesity.

Find Out Diagnostics

Tillgängliggör hälsodata på individens villkor, genom utveckling, tillverkning och distribution av diagnostiska självtester.

Greensway

Utvecklar naturvårdslösningar och tillhandahåller kvalificerad ekologisk planering vid naturresursexploatering.

Hadean Ventures

A life science fund manager that invests in life science companies across Europe with a particular focus on the Nordic region.

Healo

Changing Behaviours the High-tech, High-touch Way.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil

Høiberg

En patentbyrå som erbjuder heltäckande tjänster inom immaterialrätt (IPR), såsom patent, mönsterskydd, innovation management, tekniköverföring och affärsutveckling.

Innovationssluss Västerbotten

Innovationssluss Västerbotten hjälper både idébärare och företag som vill utveckla och testa en idé

Maple Energys logga

Maple Energy

Erbjuder konsulttjänster inom solceller, batterilager, elbilsladdning och IMD-mätning.

Johanneberg Sciencepark

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad. Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö.

Kancera

Utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Kancera har två patentskyddade läkemedelskandidater under klinisk respektive preklinisk utveckling.

MediGelium

MediGelium AB tillhandahåller tjänster inom läkemedelsutveckling oh tillämpad yt- och kolloidkemi.

HoloHouse logga

HoloHouse

HoloHouse är en hållbarhetsbyrå och medlemsorganisation som skapar engagemang, frigör resurser och driver innovation för framtidens företagande.

NL Miljö

Miljökonsult med inriktning miljöledning, dipl. fuktsakkunnig.

Nuiteq

Ett mjukvaruföretag som skapar lösningar som gör det lättare för grupper, skolor och företag att samarbeta på ett smartare, mänskligare sätt.

Ostomy Cure

A company that has developed a revolutionary technology called Transcutaneous Implant Evacuation Solution, the TIES Solution

Sangair


Sangair has developed a groundbreaking system to treat Sepsis. The system allows for a mild treatment of the patient’s blood using active oxygen.

Selenozyme

The world’s first company specialized for production of recombinant selenoproteins

Shigeru GmbH

Aim to realize a society where worldwide people enjoy superior technology.

Sustainable innovations logga

Sustainable innovation

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och forskning skapar, testar och skalar Sustainable Innovation upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring och gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

Sirona

Skapar förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

SLU Holding

Hjälper forskning att nå marknaden och göra skillnad i samhället.

Stockeld Dreamery

Developes tastier and more nutritious alternatives to animal products.

Umeå Science Park

Umeå Science Park ägs av Umeå Kommun, Umeå Universitetet och Region Västerbotten med uppdraget att utveckla Umeås starkaste tillväxtområde – universitetet.

Umeå universitet holding

Umeå universitets holdingbolag som medverkar till kommersialisering och nyttiggörande av idéer genererade av forskare, studenter och anställda.

Umeå Universitet Innovationskontor

Till Innovationskontoret kan forskare, studenter och anställda komma för att metodiskt undersöka och utveckla såväl forskningsresultat som idéer i tidig utvecklingsfas till nya produkter, tjänster, metoder och processer.

Respondifys logga

Respondify

Hjälper till att skapa smarta applikationer för mobil- eller webbplattformar.

Unify

Unify har som huvudsyfte att samla information om forskning och kemi på en öppen plattform.

Bridgology's logga

Bridgology

Utrustar byggnadsingenjörer och infrastrukturägare med den bästa icke-destruktiva data för bedömandet och underhållet av betong- och stenstrukturer. 

CMBs logga

CMB

CMB har som mål att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap.

Volta Greentech

Greentech-företag som, med hjälp av alger, jobbar för att reducera metangaserna från kor.

Waste

Restaurangkoncept med tydlig hållbarhetsprofil för ett minskat matsvinn.

Willuhn Consulting

Consultants within pharmaceutical development strategy based on Quality by Design.

Project 46s logga

Project 46

Project 46 hjälper företag med allt från hemsidor och avancerade e-handelslösningar till digital strategi och digital marknadsföring.

Zozium

Zozium är specialister på ledarskap och kvalitet – främst inom life science.

Umeå Congress logga

Umeå Congress

Umeå Congress erbjuder de senaste mobila lösningarna för ett modernt och miljövänligare möte. 

Sveriges elevkårers logga

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation med medlemmar på gymnasieskolor över hela landet.

Hemchecks logga

Hemcheck

Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Stratipath Medicals logga

Stratipath Medical

Stratipath jobbar för att radikalt förbättra kliniskt beslutsfattande och det terapeutiska utfallet för cancerpatienter med hjälp av ny och kostnadseffektiv AI-baserad diagnostik.

Thioredoxins logga

Thioredoxin Systems

Thioredoxin Systems erbjuder en mångsidig antibiotikabehandling som har en förmåga att döda flera olika sorters resistenta bakterier.

SECs logga

Swedish Electromobility Centre

SEC är ett nationellt forskningscentrum för elektromobilitet.

Tyréns logga

Tyréns

Tyréns jobbar med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer.

fjairils logga

Fjairil

Utvecklar, tillverkar och säljer lösningar för ren luft till B2B- och B2C-marknaderna i alla delar av världen

Gemit's logga

Gemit

Levererar IT-lösningar som visualiserar och analyserar stora datamängder.

Imit's logga

Stiftelsen IMIT

Bedriver och stödjer forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse. IMIT bidrar även med utbildningsinsatser inom detta område.

Phoenix biopower logga

Phoenix biopower

Utvecklar en ny, skalbar och kostnadseffektiv teknologi som kan dubbla den elektriska effektiviteten från biomassa.

Ocado's logga

Ocado

Möjliggör för konsumenter över hela världen att kunna handla online på ett sätt som är anpassat efter användarens individuella behov.

Kamin's logga

Kamin

Använder prediktiva modeller och simulering för att analysera betting pooler inom sport. Tillhandahåller expertis inom datateknik, maskininlärning, analys och mjukvaruutveckling.

Viking analytics logga

Viking Analytics

Sammanför människor, data och insikter genom AI. Viking Analytics har erkänts som en av de startups som driver AI-innovation i Europa av AI Sweden.

Superannotate's logga

Superannotate

Tjänster som stödjer projekt av alla storlekar inom olika branscher, från autonoma fordon och medicinsk bildbehandling till säkerhet och övervakning.

Meloq's logga

Meloq

Ett medicinteknikföretag med målet att förbättra patientresultaten genom banbrytande återkopplingssystem.

Ipercept's logga

IPercept

Automatiserad diagnostik och övervakning av industriell utrustning som gör det möjligt för industrin att skapa värde på en aldrig tidigare skådad nivå för kunder och för samhället.

Pasq's logga

Pasq

PASQ är specialiserat på rymdmiljötestning av rymdfarkostutrustning och komponenter.

Innobrain's logga

Innobrain

Ett NeuroTech-företag som tillhandahåller en innovativ BCI-plattform (Brain-Computer Interface) baserad på grunden för neurovetenskap och analyskraften hos artificiell intelligens.

Skrym's logga

Skrym

Erbjuder en rad olika API-baserade funktioner som hjälper till att öka effektiviteten i ditt logistikflöde.

SUF's logga

Svenska uppfinnareföreningen

Har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.

Rebase Energy's logga

Rebase energy

Tillhandahåller energiinnovatörer med data och verktyg för att optimalt skicka distribuerade energiresurser samtidigt som balansen och robustheten i nätet bibehålls.

Sting's logga

Sting

Stöttar startups och affärsidéer inom området bioekonomi, tjänster eller produkter som på ett eller annat sätt kan bidra till att inte förbruka jordens ändliga resurser.

Locallife's logga

Locallife

Utvecklar en digital plattform som kombinerar klimatsmarta tjänster med beteendeförändringar och arbetar tillsammans med fastighetsbolag, energi- och avfallsbolag samt kommuner för att hitta nya sätt för boende att kunna leva mer hållbart.

Logga Cellfion

Cellfion

Cellfion tillverkar och kommersialiserar membran av cellulosa för storskalig energilagrings- och omvandlingsanordningar med målet att ta ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid.  

TeraSis logga

TeraSi

TeraSi skapar precisa, kompakta komponenter för 6G – nästa generations trådlös teknik – med hjälp av mikrobearbetning av kisel.

Tibbers logga

Tibber

Tibber utvecklar smart teknik som hjälper kunder att sänka sina elkostnader och dra ner på sin elförbrukning.