Om A Working Lab

A WORKING LAB – FRAMTIDENS SÄTT ATT MÖTAS, JOBBA OCH STUDERA

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Det är vårt verktyg för att utveckla campusnära miljöer där det är lätt för studenter, forskare, näringsliv och andra samhällsaktörer att mötas i nya, flexibla former.

A Working Lab utvecklas i samarbete med dem som vistas i våra lokaler, med själva byggnaden som testbädd. Här kan företag, verksamheter och människor med olika bakgrund hyra in sig för den tid de behöver och få tillgång till tjänster och fysiska miljöer utifrån sina specifika behov. Här hålls konferenser och möten, utbildningar och workshops.

A Working Lab är ett koncept för att utvecklas ihop med våra kunder, och det är också det gemensamma namnet på våra nya mötesplatser och tjänster som formas runt om i landet. Först ut var A Working Lab – Johanneberg Science Park i Göteborg som öppnade hösten 2019. Där genomsyrar vårt koncept ett helt nytt hus, men det kan lika gärna implementeras i våra befintliga miljöer som en del av en byggnad. 

Under våren 2020 öppnade vi A Working Lab Universum mitt på Umeå campus och A Working Lab Innomedicum vid Campus Solna. 

Två personer samtalar. Fotografiet är taget uppifrån.

Kontakta oss


Våra partners

A Working Lab utvecklas hela tiden i nära samverkan med våra partners och utifrån våra användares behov. Vi är stolta samarbetspartners med en rad aktörer kopplade till lärosätena där vi finns. 

Göteborg

Johanneberg Science Park är en ledande samverkansarena inom samhällsbyggnad för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer inom fokusområdena samhällsbyggnad, energi och material. 

Stockholm

KI Holding leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem. Verksamheten drivs i stor
utsträckning genom de helägda dotterbolagen: Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations), Karolinska Institutet Science Park AB (KI Science Park)
och Karolinska Institutet Housing AB (KI Housing)

KI Innovations är ett innovationskontor, en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag med uppdraget att bistå forskare och studenter med innovationsstöd. 
KI Science Park är en del av Karolinska Institutets innovationssystem, och ska nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö för tillväxt av nystartade och etablerade företag. 
Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.  

Umeå

Innovationssluss Västerbotten hjälper både idébärare och företag som vill utveckla och testa idéer som kan förbättra i hälso- och sjukvården. 
Stöttar forskning inom gröna näringar att nå marknaden och göra skillnad i samhället. 
Umeå Science Park ägs av Umeå Kommun, Umeå Universitetet och Region Västerbotten med uppdraget att utveckla Umeås starkaste tillväxtområde – universitetet.
Umeå universitet Holding AB är Umeå universitets holdingbolag med uppdrag att medverka till kommersialisering av idéer genererade av anställda och studenter vid Umeå universitet samt stimulera och medverka till inkubatorverksamhet. 
Innovationskontoret banar väg för idéer och kunskap som omvandlas till innovationer och nyttiggörande. Det gäller såväl för dig som har en idé som kan göra nytta i världen som för företag intresserade av att ta in eller samarbeta kring nya innovationer som matchar deras framtida utveckling. 

Förhandsgranska(öppnas i en ny flik)

Team A Working Lab

Jonaz Björk

Digital scenograf, Gbg 073 – 024 65 91

Åsa Johansson

Chef A Working Lab 073-545 57 10

Ebba Kullin

Site Manager, Gbg 073 – 068 14 71

Linus Mannerfors

Site Manager, Solna 073 – 089 50 95

Armando Cázares-Körner

Lab Manager, Solna 073 – 078 26 11

Philip Hopkin

Site Manager, Umeå 073 – 613 76 32