Makerspace

Ett rum för skapande och möten

Makerspace är mötesplatsen för kreativitet. I Makerspace samlas människor med ett gemensamt intresse för att skapa med hjälp av såväl traditionella verktyg som med modern digital teknik. Här ges möjlighet att göra prototyper, förbättra befintliga produkter eller bara arbeta kreativt i största allmänhet. Det är en verkstad utrustad med såväl traditionella verktyg som med modern digital teknik. Miljön uppmuntrar och inspirerar till nya idéer och praktisk problemlösning, eller till att förlänga livslängden på befintliga prylar genom att på olika sätt laga dem, kanske genom tillverkning av reservdelar.

Vi har valt att bygga ett Makerspace som passar många, i stället för ett specialiserat som endast ett fåtal kan använda. Utöver verktyg så finns utrustning för olika textila arbeten. Även träarbeten, lödning och vissa tryckarbeten kan utföras. Vi har även 3D-skrivare, fräs och laser. Från och med januari 2021 går det att teckna medlemskap i Makerspace. Vi ser framförallt studenter och forskare vid Chalmers och GU som våra medlemmar, men även företag.

Makerspace är ett rum där inte bara huvudet utan även händer får jobba. Ett rum där nyfikenhet och experimentlusta får fritt svängrum. Hjärtat i Makerspace är dess community där människor samlas för att dela kunskap och erfarenheter.

Kontakta oss för mer info!


Vill du bli medlem i makerspace?

Smakprov

Kika in i Learning Lab Makerpace.

Se hela filmen
Boka Makerspace för en workshop

Vi kontaktar dig för att prata igenom om era behov och önskemål.

Boka här

Kontakta oss

Jonaz Björk

Digital scenograf 073 024 65 91