I en värld där teknik och innovation ständigt förändras, hur kan vi säkerställa att våra lärandemiljöer håller jämna steg? Det är inte bara en fråga om att integrera den senaste tekniken. Det handlar om att skapa en harmoni mellan pedagogik, design och teknik. En balans där rummets utformning möter individens behov och där tekniken verkligen lyfter lärandet. 

Välkommen till Learning Lab, platsen där dessa komponenter samverkar för att definiera framtidens lärande.

Vad är Learning Lab? 

Learning Lab är skapat för att utforska hur samspelet mellan människa, rum och teknik kan användas för att främja lärande, kreativitet och hälsa. I Learning Lab accelererar vi utvecklingen av lärandemiljöer för framtiden.​

Konceptet Learning Lab vänder sig till forskare, lokalutvecklare, organisationer och kommersiella aktörer som på olika sätt vill utforska rummets betydelse för lärande och kreativitet, hitta nya lösningar eller testa metodik. ​​Det är utarbetat i nära samarbete med pedagoger och forskare inom lärandeområdet för att ge förutsättningar för innovation för framtidens lärandemiljöer.​

Öppet för många typer av evenemang 

Utöver att vara en plattform för forskning och pedagogisk innovation, är Learning Lab också en öppen och flexibel miljö tillgänglig för en bredare publik. Oavsett om du önskar arrangera en konferens, kick-off, workshop eller ett slutseminarium, är du varmt välkommen att utnyttja våra faciliteter. Vår kvalificerade personal är redo att hjälpa dig att dra nytta av de erfarenheter som gjorts genom åren, så att ditt evenemang når sin fulla potential och gör ett bestående intryck på deltagarna.

Hur använder vi digitala hjälpmedel på bästa sätt? 

I dag vet vi mer om hur vi lär och kopplingen mellan fysisk miljö än någonsin tidigare. Vi har också tillgång till digital teknik som kan förstärka upplevelser, hjälpa oss kommunicera och tillgängliggör information på ett sätt de flesta av oss knappt kunnat föreställa oss. Ändå ser utbildning och lärandemiljöer i stor utsträckning ut på samma sätt som för femtio eller till och med hundra år sen.

Upplev framtidens lärande 

Vårt Learning Lab-koncept syftar till att utveckla nya typer av lärandemiljöer anpassade för vår tid. Här kan du som användare skapa rum av olika karaktär för olika typer av koncentration och lärande. I dagsläget finns ett fysisk Learning Lab med tre fantastiska och flexibla rum med olika förutsättningar på A Working Lab Chalmers campus Johanneberg. Alla som bokar något av rummen får stöd i design av rum, teknik och aktivitet.  

Vårt Learning Lab i Göteborg är öppet för alla.  

Välkommen att uppleva framtiden för lärande – boka Learning Lab idag!