Akademiska Hus står bakom den här webbplatsen. För oss är det viktigt att A Working Lab är tillgänglig för så många som möjligt. Den här sidan beskriver hur aworkinglab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från aworkinglab.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format.
Du kan kontakta oss via e-post socialt@akademiskahus.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet via e-post socialt@akademiskahus.se.

Kontakta tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG.
Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande bilder och länkar

  • Det finns bilder som saknar alternativtext.
  • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
  • Det finns länkar som öppnas i samma fönster, istället för i ny tabb i webbläsaren.

Brister gällande formulärmodaler / pop-ups 

  • Sidan tappar fokus när en modal öppnas, vilket stör sidan tabb-funktionalitet. 

Brister gällande focus style på sidan 

  • Focus style saknas för datum- och tidsväljare i filtrering för mötesrumslistan

Brister gällande färgkontraster 

  • Vissa bakgrundsfärger har för låg kontrastverkan mot textfärgen 

Brister gällande ordning för tabbnavigering 

  • Ordningen för tabbnavigering behöver ses över och uppdateras.  

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av aworkinglab.se. 

Senaste bedömningen gjordes den 9 november 2023. 

Webbplatsen publicerades den 6 november 2023. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 november 2023.