Learning Lab

Learning Lab – rum för lärande, kreativitet och forskning

Rum för lärande

Learning Lab är skapat för att utforska hur samspelet mellan människa, rum och teknik kan användas för att främja lärande, kreativitet och hälsa. I Learning Lab accelererar vi utvecklingen av lärandemiljöer för framtiden.​

Konceptet Learning Lab vänder sig till forskare, lokalutvecklare, organisationer och kommersiella aktörer som på olika sätt vill utforska rummets betydelse för lärande och kreativitet, hitta nya lösningar eller testa metodik. ​​Det är utarbetat i nära samarbete med pedagoger och forskare inom lärandeområdet för att ge förutsättningar för innovation för framtidens lärandemiljöer.​

I dag vet vi mer om hur vi lär och kopplingen mellan fysisk miljö än någonsin tidigare. Vi har också tillgång till digital teknik som kan förstärka upplevelser, hjälpa oss kommunicera och tillgängliggör information på ett sätt de flesta av oss knappt kunnat föreställa oss. Ändå ser utbildning och lärandemiljöer i stor utträckning ut på samma sätt som för femtio eller till och med hundra år sen.​

Vårt Learning Lab-koncept syftar till att utveckla nya typer av lärandemiljöer anpassade för vår tid. Här kan du som användare skapa rum av olika karaktär för olika typer av koncentration och lärande. I dagsläget finns ett fysisk Learning Lab med tre fanstastiska och flexibla rum med olika förutsättningar på AWL Johanneberg Science Park i Göteborg. Alla som bokar något av rummen får stöd i design av rum, teknik och aktivitet.

Vårt Learning Lab i Göteborg är öppet för alla. Boka Learning Lab!

Studion är förberedd för en inspelning med kameror och lampor riktade mot en soffgrupp.
Intervju med Jonaz Björk, digital scenograf

Det här kan du göra i Learning Lab!

Se hela filmen på youtube

Boka Learning Lab

Kontakta oss

Charlotta Andersson

Arkitekt, Lärandemiljöer 076 -102 86 10

Jonaz Björk

Digital Scenograf 073 – 024 65 91