I ett doktorandprojekt vid Chalmers i Göteborg där A Working Lab ingår undersöks nu vad som är och skapar kvalitet i en coworkingmiljö med målet att skapa ännu bättre förutsättningar för coworkingmiljöer och deras medlemmar.

Intresset för coworking, flexibla arbetsplatser och delad yta har ökat stort de senaste åren. Projektet som ska utveckla upplevelsen av coworking ska pågå i fem år och drivs av doktoranden Daniel Magnusson vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation i syfte att undersöka kvalitetsbegreppet för medlemmar och hitta receptet för framgångsrika coworkingmiljöer.

– Min övertygelse är att coworking är en del av framtiden.  Att bli bättre på att dela resurser och vara effektivare tillsammans – det vinner alla på. Däremot är sällan medlemmar i fokus för sådana här studier. Jag vill förstå hur vi på riktigt kan uppnå hållbara coworkingmiljöer genom ökad kvalitet, säger Daniel Magnusson, doktorand vid Chalmers.

A Working Lab, Akademiska Hus koncept för coworking och flexibla mötesplatser ingår i studien tillsammans med Vasakronans koncept Arena och Castellums United Spaces i Göteborg. Projektet är fortfarande i sin linda och i det här tidiga skedet handlar det om att förstå och definiera begrepp som ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och hur det förhåller sig till medlemmarna i en coworkingmiljö.

– Just nu undersöker vi hur medlemmar relaterar till hållbarhet. Och hur de kan bli effektivare, få en ökad produktivitet och få ut mer av sin tid i en coworkingmiljö men också hur vi kan få dem att hjälpa varandra, och dela mer på kunskap och resurser och även ta ansvar tillsammans för den yta de verkar på. Det är bara några exempel, fortsätter Daniel Magnusson.

Nästa steg blir att hitta en generell mätmetod för att kunna mäta, utvärdera och som kan fungera oavsett medlemmarnas yrkesroll eller branschtillhörighet. Målet är också att kunna testa beteendevetenskapliga metoder som nudging, för att influera till positiva beteenden som ger hållbara effekter och mer upplevd kvalitet. Projektet finansieras av Akademiska Hus och CMB, Center for Management of the Built Environment vid Chalmers och ska vara färdigt år 2025.