A Working Labs miljöer för coworking, makerspace, korta kontrakt och flexibla mötesplatser har passerat 100 medlemsföretag tillsammans.

A Working Lab finns på fem campus i Flemingsberg, Solna, KTH, Johanneberg och Umeå och erbjuder tjänster och fysiska miljöer till startups och verksamheter som vill ha en flexibel arbetsplats nära akademin. Det första A Working Lab startade i Göteborg hösten 2019 och kort därefter öppnades även dörrarna på Campus Umeå och Solna.

– Det finns plats för flera medlemmar. Och framåt hoppas vi på att erbjuda möjlighet till mer nätverkande över campusgränserna genom vårt nationella community. Listan på alla medlemmarna visar på bredden och kompetensen hos de bolag som sitter hos oss och möjligheterna är stora. Jag tror också att det fysiska mötet har betydelse för människors kreativitet och innovationsförmåga. Med coworking skapar vi nya möjligheter för akademi, näringsliv, samhället och individen att mötas som bidrar till inspirerande campusmilljöer, säger Åsa Johansson konceptansvarig A Working Lab.

Varje A Working Lab har en coworkingyta och ett grundutbud av tjänster som bas. Alla A Working Lab har utvecklats i samarbete med lokala partners och kunder och har olika inriktning beroende på sammanhang, partners och campus. Det kan vara ett visst forskningsområde, det geografiska läget eller mixen av verksamheter som ryms på det specifika campuset.