I nära samverkan med Karolinska Institutet öppnar Akademiska Hus en 1 100 m2 stor nod för co-working och delade laboratoriemiljöer på Campus Flemingsberg i Stockholm. Den nya platsen blir en naturlig förlängning av A Working Labs populära miljöer på Campus Solna, för såväl befintliga som nya medlemmar inom life science-sektorn.

Genom A Working Lab Flemingsberg kommer Akademiska Hus att kunna erbjuda ytterligare kontor och laboratorier där studenter, forskare och näringsliv kan sammanstråla på campus. Karolinska Institutet har idag verksamhet i både Solna och Flemingsberg. I samarbete med Akademiska Hus tillgängliggörs nu ytor för mer flexibel användning mellan de två campusområdena för såväl studenter, forskare och universitetets medarbetare som A Working Labs medlemmar. Lokalerna i Flemingsberg blir därmed ett viktigt tillskott för att skapa en bro mellan akademi och näringsliv där unika möjligheter för samarbeten, tillväxt och utveckling kan uppstå. Noden i Flemingsberg ska också ge tillfälle att utforska hur nya lösningar för ökad lokaleffektivitet kan utvecklas. 
 
– Ett mer flexibelt erbjudande för A Working Labs medlemmar är att stärka upp verksamheten med en nod även i Flemingsberg, vilket nu också blir verklighet. Vi har en hög efterfrågan på laboratorielokaler och kontor på Campus Solna idag och tack vare noden på Campus Flemingsberg öppnar vi upp för fler medlemmar och ännu mer samverkan mellan studenter, forskare, företagare och start up-bolag inom life science, säger Åsa Johansson, chef för A Working Lab på Akademiska Hus.

Växande efterfrågan 

Intresset för den här typen av miljöer är stort och i dagsläget finns 133 medlemmar och ett 30-tal bolag verksamma i miljöerna på A Working Lab Innomedicum i Solna. Trycket är särskilt stort på att hyra labbplatser, en efterfrågan som nu blir möjlig att tillgodose genom den nya noden. Utöver labb och kontor kommer lokalerna i Flemingsberg även att ge tillgång till mötesrum och aula. 
 
– Vi välkomnar den nya noden i Flemingsberg som skapar ytterligare möjligheter att stärka life science-klustret i regionen och tillgängliggöra forsknings- och innovationsstruktur för flera, säger Hans Möller, vd på Karolinska Institutet Holding AB. 
 
A Working Lab Innomedicum på Campus Solna är idag en viktig mötesplats och community för life science-branschen. Genom att dela på laboratorier och instrument på samma sätt som kontorsytan i co-workingdelen öppnas helt nya möjligheter för fler i branschen. Medlemmarna kan på detta vis hålla nere kostnaderna och samtidigt få tillgång till miljöer anpassade utifrån sina behov. Den nya noden i Flemingsberg är placerad vid Alfred Nobels Allé 10 och planeras att öppna våren 2022. Initiativet är en del i ett pilotprojekt med stora förhoppningar om att bli en permanent verksamhet.