Armando Cázares-Körner - Lab Manager

Armando är Lab Manager på A Working Lab KI Science Park vid Campus Solna och Flemingsberg med uppdrag att facilitera och utveckla våra laboratoriemiljöer för medlemsbolagen.

Du arbetar som Lab Manager, vad innebär det?

– I stora drag handlar det om att facilitera laboratoriemiljöer för forskning och utveckling. Här på A Working Lab innebär det att säkerställa att såväl de privata som de allmänna labben i våra miljöer i Solna och Flemingsberg är utrustade och fungerar på bästa sätt.  Vårt mål är att medlemmarna alltid ska kunna genomföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt i labben, och det kräver en hel del ordningsställande och goda rutiner.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Varje dag ser olika ut beroende på vilka behov våra företag har. Jag arbetar nära vår Site Manager och varje morgon startar vi med att kolla av dagen tillsammans. Vår kommunikation är jätteviktig för både det dagliga arbetet, men också för de projekt där vi samverkar. Ungefär en gång i veckan visar vi upp miljöerna för nya bolag eller start ups som är nyfikna på att höra mer om vårt erbjudande. Så klart blir det en del administration också, nya avtal ska skrivas, mail som ska besvaras och problemlösning. Och en hel del möten blir det också, med våra syster-siter i Stockholm, Göteborg och Umeå, tillsammans med partners och supporters och med våra medlemmar.

Vad är roligast med att jobba här?

– Det roligaste är alla möten med våra medlemmar. Vi har medlemmar som kommer från världens alla hörn, med olika professionella bakgrunder och som är i olika faser av utveckling av sina företag och det är vetenskap som för oss samman här på A Working Lab.

Vad har du för utmaningar?

– Min största utmaning är att hitta tid för allt jag vill göra och utveckla på A Working Lab.

Utbildning och tidigare arbete:

Filsofie doktor i kemi med inriktning biokatalytisk organisk syntes och analytisk kemi från University College i London. Arbetade därefter som postdoktor inom cancerforskning (med inriktning syntes av nya läkemedel, samt utvärdering med både biokemiska och cellbaserade tester) vid Universitet of Oxford och Karolinska Institutet. Före A Working Lab: sjukhuskemiskt vid Karolinska Universitetssjukhuset med uppdrag att utveckla, validera och ansvara för nya bioanalytiska metoder baserade på vätskekromatografi med tandem-masspektrometeri (LC-MS/MS).

 

Kontakt: armando.cazareskorner@akademiskahus.se